เลือกหน้า

พิสูจน์ความเย็นกว่า ของเมทัลชีทบลูสโคป แซคส์® คูล ที่อัพเกรดเทคโนโลยีขึ้นอีกขั้น

บลูสโคป ได้มีการพัฒนาเมทัลชีทบลูสโคป แซคส์® คูล (BlueScope Zacs® Cool) ที่มีการอัพเกรดเทคโนโลยี Cool coating  ให้สามารถสะท้อนความร้อนได้ดียิ่งขึ้น โดยโมเลกุลเม็ดสีสูตรพิเศษนี้จะช่วยเพิ่มค่าการสะท้อนความร้อน ทำให้ความร้อนบริเวณผิวแผ่นลดลง และส่งผลให้ความร้อนภายในห้องลดลงได้อีกด้วย โดยการทำงานของโมเลกุลเม็ดสีสูตรพิเศษนี้จะช่วยในการสะท้อนความร้อนที่ตกกระทบลงบนหลังคา ทำให้ความร้อนที่สะสมและผ่านแผ่นหลังคาน้อยลง ซึ่งจะส่งผลให้อุณหภูมิภายในห้องลดลงได้มากกว่าเมทัลชีททั่วไปในท้องตลาด ซึ่งการลดช่วยลดความร้อนที่ผ่านหลังคา ทำให้การทำงานของเครื่องปรับอากาศภายในบ้านทำงานน้อยลง ส่งผลให้ประหยัดไฟฟ้าเพิ่มอีกด้วย

พิสูจน์ความเย็นกับ เมทัลชีทบลูสโคป แซคส์® คูล (BlueScope Zacs® Cool) ด้วยกล้องอินฟาเรด

เย็นกว่าจริง พิสูจน์ด้วยภาพถ่ายอินฟาเรดวัดความร้อน

กล้องอินฟราเรด เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดอุณหภูมิผิวของวัตถุ หรือสิ่งมีชีวิต ซึ่งได้รับความนิยมมากขึ้นในการใช้ในการตรวจวัดอุณหภูมิทั่วไป เช่น ความร้อนของร่างการมนุษย์ ความร้อนของวัตถุ  หรือใช้ในอุตสาหกรรมเพื่อตรวจสอบความร้อนที่เกิดขึ้น ทั้งความร้อนจากการผลิต หรือความร้อนที่รั่วไหล ซึ่งอาจเป็นอันตรายได้ถ้าเราเข้าไปสัมผัส หากเราใช้กล้องอินฟราเรด เราไม่จำเป็นที่ต้องเข้าไปสัมผัส หรือเข้าไปยังพื้นที่เสี่ยงนั้นเลย ซึ่งกล้องชนิดนี้สามารถใช้ได้ทั้งสิ่งมีชีวิตและวัตถุ โดยสามารถแสดงผลได้รวดเร็วและมีการใช้งานง่าย

โดยบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (ศพว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (Thailand Institute of Scientific and Technological Research)  ได้ทำการทดสอบเรื่องความร้อนของหลังคาเมทัลชีทโดยการสร้างบ้านจำลอง 2 หลัง ที่ติดตั้งด้วยเมทัลชีทบลูสโคป แซคส์® คูล อัพเกรดเทคโนโลยี สีแดงมะขาม ความหนารวม 0.35 มม. และห้องที่ติดตั้งด้วยเมทัลชีททั่วไปที่มีความหนาและสีเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  • บ้านจากภาพด้านซ้าย คือ บ้านที่ติดตั้งหลังคาเมทัลชีททั่วไป
  • บ้านจากภาพด้านขวา คือ บ้านที่ติดตั้งหลังคาเมทัลชีทบลูสโคป แซคส์® คูล

ผลการทดสอบที่ได้จากภาพถ่ายความร้อนที่ถ่ายด้วยกล้องอินฟราเรด แสดงให้เห็นถึงอุณหภูมิช่วง 27.5 – 51.5 องศาเซลเซียส พบว่าบ้านหลังที่ 1 ติดตั้งหลังคาเมทัลชีททั่วไปในท้องตลาด มีอุณหภูมิหลังคาสูงสุดถึง 45.2 องศาเซลเซียส และ บ้านหลังที่ 2 ติดตั้งหลังคาเมทัลชีทบลูสโคป แซคส์® คูล  มีอุณหภูมิหลังคาสูงสุดที่ 43.7 องศาเซลเซียส

จากผลการทดสอบดังกล่าวสามารถเทียบอุณหภูมิกับแทบสีที่แสดงให้เห็นถึงช่วงอุณหภูมิขณะนั้น ซึ่งบ้านหลังที่ 1 ที่ติดตั้งหลังคาเมทัลชีททั่วไปในท้องตลาด บริเวณพื้นผิวหลังคามีสีแดงเป็นส่วนใหญ่แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิสูงกว่าบ้านหลังที่ 2 ที่ติดตั้งหลังคาเมทัลชีทบลูสโคป แซคส์® คูล เพราะบริเวณพื้นผิวหลังคามีสีที่อ่อนกว่าซึ่งแสดงให้เห็นถึงอุณหภูมิที่ต่ำกว่า

ซึ่งผลการทดสอบดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าหลังคาเมทัลชีทบลูสโคป แซคส์® คูล มีพื้นผิวของหลังคาเมทัลชีทที่เย็นกว่าเมทัลชีททั่วไปในท้องตลาด เพราะด้วยการทำงานของเทคโนโลยี Cool coating ที่เป็นนวัตกรรมโมเลกุลเม็ดสีสูตรพิเศษนี้ สามารถสะท้อนความร้อนได้ดีกว่านั่นเอง ซึ่งจากการทดสอบด้วยภาพถ่ายจากกล้องอินฟาเรด พบว่า เมทัลชีททั่วไปในท้องตลาดที่ไม่มีเทคโนโลยี Cool coating หลังคาจะมีการดูดซับความร้อนที่มากกว่า ส่งผลให้แผ่นหลังคาเมทัลชีทมีอุณหภูมิสูงกว่า และมีการถ่ายเทความร้อนเข้ามายังตัวบ้านมากกว่า ดังนั้น จึงมั่นใจได้เลยว่าเมทัลชีทบลูสโคป แซคส์® คูล ที่มีการอัพเกรดเทคโนโลยีนี้ สามารถสะท้อนความร้อนได้มากกว่า ทำให้บ้านเย็นกว่า เมทัลชีททั่วไป แน่นอน