เลือกหน้า

คำนวณราคาหลังคาและครอบ เมทัลชีท

1. เลือกแบบหลังคา

ทรงปั้นหยา

ทรงจั่ว

ทรงเพิงแหงน

Gable Roof ทรงปั้นหยา
Hipped roof ทรงจั่ว
Canopy shed roof ทรงเพิงแหงน

2. ใส่ความยาว และกว้าง ของหลังคา

ระบุความยาว (A)* เมตร
ระบุความกว้าง (B)* เมตร

*ไม่เกิน 20 เมตร

3. เลือกรูปลอนหลังคา

Standard Profile

ลอนมาตรฐาน

Snap Lock Profile

ลอนสแนปล๊อค

Standard Profile ลอนมาตรฐาน
Snap Lock Profile ลอนสแนปล๊อค

4. ใส่ราคาเมทัลชีท และราคาครอบ

ใส่ราคาเมทัลชีท* บาท ต่อเมตร
ใส่ราคาครอบ* บาท ต่อเมตร

ราคาด้านบนเป็นเพียงราคาเบื้องต้นเท่านั้น จำเป็นต้องสอบถามราคาปัจจุบัน กับทาง ศูนย์เมท้ลชีท บลูสโคป ใกล้คุณ

5. ราคาประมาณการของหลังคาและ ครอบ

ราคาหลังคาโดยประมาณ

Baht

ราคาครอบโดยประมาณ

Baht

รวมราคาหลังคาและครอบ

Baht

หมายเหตุ:-

  1. ราคาดังกล่าวเป็นการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น จำเป็นต้องได้รับการวัดหน้างานจริง และคำนวณโดย ศูนย์เมทัลชีท บลูสโคป เพื่อได้ขนาดและราคาที่ถูกต้อง ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงใดๆ
  2. ราคาดังกล่าวไม่รวม ค่าแรงติดตั้ง อุปกรณ์ เช่นครอบ สกรู ขายึด ค่าติดตั้ง ค่าขนส่ง รางน้ำ ที่ปิดกันนก และอื่นๆ
  3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในความรับผิดชอบจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม