เลือกหน้า

คำนวณราคาเมทัลชีทเบื้องต้นสำหรับหลังคาและตัวครอบ

1. เลือกแบบหลังคา

ทรงปั้นหยา

ทรงจั่ว

ทรงเพิงแหงน

Gable Roof ทรงปั้นหยา
Hipped roof ทรงจั่ว
Canopy shed roof ทรงเพิงแหงน

2. ใส่ความยาว และกว้าง ของหลังคา

ระบุความยาว (A)* เมตร
ระบุความกว้าง (B)* เมตร

*ไม่เกิน 20 เมตร

3. เลือก ลอนหลังคา และฉนวน

Standard Profile

ลอนมาตรฐาน

Snap Lock Profile

ลอนสแนปล๊อค

Metal Sheet + PU + PVC

เมทัลชีท + ฉนวน พียู + พีวีซี

Sandwich (Metal Sheet + PU + Metal Sheet)

แซนวิท (เมทัลชีท + ฉนวน พียู + เมทัลชีท)

ไม่มีฉนวน

Standard Profile ลอนมาตรฐาน
 
Snap Lock Profile ลอนสแนปล๊อค
 

มีฉนวน

Metal Sheet + PU + PVC เมทัลชีท + ฉนวน พียู + พีวีซี
Sandwich (Metal Sheet + PU + Metal Sheet) แซนวิท (เมทัลชีท + ฉนวน พียู + เมทัลชีท)

4. ใส่ราคาเมทัลชีท และราคาครอบ

ใส่ราคา เมทัลชีท* ใส่ราคา เมทัลชีท ด้านบน* บาท ต่อเมตร
ใส่ราคา ฉนวน พียู* บาท ต่อเมตร
ใส่ราคา เมทัลชีท ด้านล่าง* บาท ต่อเมตร
ใส่ราคา ครอบ* บาท ต่อเมตร
ใส่ราคา สกรู* บาท ต่อเมตร

ราคาด้านบนเป็นเพียงราคาเบื้องต้นเท่านั้น จำเป็นต้องสอบถามราคาปัจจุบัน กับทาง ศูนย์เมท้ลชีท บลูสโคป ใกล้คุณ

5. ราคาประมาณการของหลังคาและ ครอบ

ราคา หลังคา โดยประมาณ

บาท

ราคา ครอบ โดยประมาณ

บาท

ราคา สกรู โดยประมาณ

บาท

รวมราคา ทั้งหมด

บาท

หมายเหตุ:-

  1. ปริมาณการใช้งานของแผ่นเมทัลชีท สำหรับหลังคา และครอบ เป็นการคำนวณเบื้องต้นเท่านั้น ยังไม่รวมถึง การเว้นชายคา ควรต้องได้รับการวัดหน้างานจริง และคำนวณขนาดการใช้งาน โดยผู้เชี่ยวชาญจาก ศูนย์เมทัลชีท บลูสโคป https://bit.ly/3yxL57f เพื่อให้ได้ขนาดพื้นที่ และจำนวนที่ถูกต้อง
  2. ราคาเมทัลชีท และครอบ เป็นราคาสินค้า บลูสโคป แซคส์ คูล ความหนา 0.35 มม. จาก ศูนย์เมทัลชีท บลูสโคป ณ เดือน กันยายน 2565 โดยราคาแต่ละสาขามีความต่างกัน เช่นรูปลอนสินค้า ความหนา พื้นที่ ระยะทาง ค่าแรง ควรติดต่อ ศูนย์เมทัลชีท บลูสโคป ใกล้คุณเพื่อราคาที่ปรับปรุงล่าสุด https://bit.ly/3yxL57f
  3. ราคาสกรู ละ ฉนวนพียู เป็นราคาเบื้องต้นเท่านั้น ควรสอบถามราคาจาก ศูนย์เมทัลชีท บลูสโคป ใกล้คุณ ทั้งนี้ราคาสกรูเป็น Class 3 และ ฉนวนพียู มีความแตกต่างกัน ทั้งยี่ห้อ คุณภาพ เช่นราคาสกรู เป็นราคา สกรู Class 3 สำหรับงานแป เหล็กเท่านั้น
  4. โปรแกรมคำนวณราคาเมทัลชีทเบื้องต้นสำหรับหลังคาและตัวครอบ เป็นเครื่องมือในการ คำนวณเพื่อหาปริมาณเมทัลชีท ครอบ และสกรู เบื้องต้นเท่านั้น ราคาดังกล่าวไม่รวม ค่าแรงติดตั้ง ค่าขนส่ง และอุปกรณ์อื่นๆ เช่น รางน้ำ ที่ปิดกันนก และอื่นๆ
  5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในความรับผิดชอบจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม