เลือกหน้า

ทดสอบแล้ว! หลังคาเมทัลชีทจากบลูสโคปให้บ้านเย็นกว่า

bluescope-zacs-cool coating techcology

ใครว่าหลังคาเมทัลชีททำให้บ้านร้อน พบบทพิสูจน์จากเมทัลชีทบลูสโคปที่ให้บ้านเย็นกว่า ด้วยเทคโนโลยี Cool Coating ที่ช่วยสะท้อนความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้ดีกว่า โดยทางบลูสโคปได้ทำการทดสอบ เพื่อพิสูจน์ให้เจ้าของบ้านได้เห็นกับตาผ่านกล้องอินฟราเรด และผลการทดสอบที่ได้! กล้าการันตีว่าเมทัลชีทบลูสโคปมีคุณสมบัติให้บ้านเย็นกว่า สูงสุด 4 องศา*

เริ่มต้นการทดสอบหลังคาเมทัลชีท โดยทดลองเปรียบเทียบด้วยบ้านจำลอง 2 หลัง

ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ การทดลองตั้งสมมุติฐานเชิงเปรียบเทียบของวัตถุสองสิ่ง เป็นวิธีหนึ่งเพื่อหาคำตอบว่าสิ่งไหนมีคุณสมบัติที่ดีกว่ากัน เช่นเดียวกับการทดสอบในครั้งนี้ที่เป็นการเปรียบเทียบระหว่างบ้านสองหลัง เพื่อหาคำตอบว่าหลังคาเมทัลชีทระหว่างเมทัลชีทบลูสโคป แซคส์® คูลและเมทัลชีททั่วไป เมทัลชีทตัวไหนช่วยสะท้อนความร้อนได้ดีกว่า และให้บ้านเย็นกว่า

โดยการทดสอบนี้เกิดจากการร่วมมือระหว่างบริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (ศพว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (Thailand Institute of Scientific and Technological Research) โดยจำลองสร้างบ้านสองหลังขึ้นมา ซึ่งกำหนดให้ตัวแปรทุกอย่างเหมือนกัน ทั้งวัสดุสร้างตัวอาคารและวิธีการก่อสร้างเหมือนกัน ขนาดเท่ากัน ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกัน แตกต่างเพียงหลังคาเมทัลชีทที่ใช้มุงเท่านั้น

โดยบ้านหลังหนึ่งมุงหลังคาเมทัลชีททั่วไป ในโทนสีแดง ความหนา 0.35 มม. ส่วนอีกหนึ่งมุงหลังคาเมทัลชีทบลูสโคป แซคส์® คูล สีแดงมะขาม ความหนา 0.35 มม. ที่มีเทคโนโลยี Cool coating โมเลกุลเม็ดสีสูตรพิเศษที่มีคุณสมบัติช่วยสะท้อนความร้อน

สำหรับเครื่องมือที่ใช้การทดสอบคือ กล้องอินฟราเรด (infrared thermography) หรือกล้องถ่ายภาพความร้อน ซึ่งเป็นเครื่องมือใช้วัดอุณหภูมิที่ผิวของสิ่งมีชีวิตหรือวัตถุ ซึ่งมีความแม่นยำในการวัดค่าความร้อนที่เกิดขึ้นบนผิววัตถุ โดยการแสดงผลออกของกล้องอินฟราเรดที่เราคุ้นเคยจะเป็นการแสดงภาพสีที่แสดงถึงอุณหภูมิของวัตถุ โดยวัตถุที่ร้อนกว่าจะแสดงสีเข้มสว่าง หรือโทนสีแดง สีเหลือง และวัตถุที่เย็นกว่าจะแสดงสีอ่อนหรือมืดกว่า มักแสดงในโทนสีเขียว สีฟ้านั่นเอง

ผลการทดลองพบว่าหลังคาเมทัลชีทจากบลูสโคป แซคส์® คูล ให้บ้านเย็นกว่า

จากภาพถ่ายด้วยกล้องอินฟราเรดจะเห็นว่ามีตัวเลขบอกอุณหภูมิตามส่วนต่าง ๆ ของบ้านและพื้นที่โดยรอบซึ่งมีสีที่แตกต่างกัน โดยผลการทดสอบนี้จะเห็นว่า บ้านที่มุงด้วยหลังคาเมทัลชีททั่วไปในท้องตลาด มีตัวเลขแสดงอุณหภูมิบนหลังคาอยู่ที่ 45.2 องศาเซลเซียส ส่วนบ้านที่มุงด้วยหลังคาเมทัลชีทบลูสโคป แซคส์® คูล ตัวเลขแสดงอุณหภูมิบนหลังคาที่ 43.7 องศาเซลเซียส

หากเปรียบเทียบอุณหภูมิจากภาพดังกล่าวจะเห็นว่า บ้านที่มุงด้วยหลังคาเมทัลชีททั่วไปในท้องตลาด บริเวณพื้นผิวหลังคามีสีแดงเป็นส่วนใหญ่ แสดงให้เห็นว่าอุณหภูมิสูงกว่า แต่บ้านที่มุงด้วยหลังคาเมทัลชีทบลูสโคป แซคส์® คูล บริเวณพื้นผิวหลังคามีสีที่อ่อนกว่า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงอุณหภูมิที่ต่ำกว่า

สรุปจากผลการทดสอบ จะเห็นว่า
• ด้วยเทคโนโลยี Cool Coating ของหลังคาเมทัลชีทบลูสโคป แซคส์® คูล ทำให้สามารถสะท้อนความร้อนได้ดีกว่า เมื่อเทียบกับเมทัลชีททั่วไปตามท้องตลาด โดยเฉพาะบริเวณพื้นผิวของหลังคาเมทัลชีทบลูสโคป แซคส์® คูล จากตัวเลขที่วัดได้ จะเห็นว่าให้บ้านเย็นกว่าสูงสุด 4 องศา*
• สำหรับเทคโนโลยี Cool Coating เป็นนวัตกรรมล่าโมเลกุลเม็ดสีสูตรพิเศษล่าสุดของบลูสโคป โดยโมเลกุลเม็ดสีสูตรพิเศษนี้จะถูกผสมลงไปในเนื้อสีของบลูสโคป แซคส์® คูล ทำให้ผิวเมทัลชีทมีคุณสมบัติสะท้อนความร้อนที่ดีในทุกเฉดสี ไม่เว้นแม้ในเฉดสีเข้ม
• ดังนั้นข้อดีสำคัญของเทคโนโลยี Cool Coating คือการช่วยเพิ่มคุณสมบัติในการสะท้อนความร้อนของเมทัลชีทได้ดี โดยทำหน้าที่สะท้อนความร้อนบางส่วนออกไป ก่อนที่ความร้อนนั้นจะเข้าสู่ตัวบ้าน ซึ่งต่างจากเมทัลชีททั่วไปที่จะดูดซับความร้อนเอาไว้และถ่ายเทเข้ามาในตัวบ้าน ทำให้บ้านร้อนกว่า

ขอบคุณข้อมูลจาก: บ้านไอเดีย คลิก 

*หมายเหตุ: อุณหภูมิเปรียบเทียบระหว่างห้องที่ติดตั้งด้วยเมทัลชีทบลูสโคป แซคส์ คูล สี Tamarind Red ความหนารวม 0.35 มม. และห้องที่ติดตั้งด้วยเมทัลชีททั่วไปที่มีความหนาและสีเดียวกัน จากการทดสอบร่วมกับศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (ศพว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564